မွန္မွာဆို YGT

Temper Glass ျဖစ္ဖို႕ဆိုတာ
October 13, 2018
Quality ျပည္႔မီတဲ႔ မွန္ဆိုတာ
October 13, 2018
Show all

မွန္မွာဆို YGT

YGT မွ အရည္အေသြးျပည္႔မီေသာ Float Glass ၊ Tinted Glass နဲ႔ Low Emissivity (Low-e)Glass မ်ားကို အသံုးျပဳျပီး Quality ေကာင္းမြန္ေသာTempered Glass ၊ Laminated Glass ၊ Tempered-Laminated Glass ၊ Laminated – Insulating Glass စတဲ႔ Safety Glass မ်ားကိုလည္း Customerမ်ား မွာယူသည္႔အတိုင္း ထုတ္လုပ္ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ မွန္ေကြးျခင္း၊ မွန္ေစာင္းျဖတ္ျခင္း၊ မွန္ေဆးမွဳတ္ျခင္း နွင္႔ သဲမွဳတ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း အေကာင္းဆံုး Qualityျဖင္႔ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ Tempered Glass မွာယူရင္ေတာ႕ အခ်ိန္(၃)ရက္ၾကာျမင္႔မွာျဖစ္ျပီး Tempered – Laminated Glass မွာယူရင္ေတာ႔ အခ်ိန္(၇)ရက္ၾကာျမင္႔မွာျဖစ္ပါတယ္။ စတုရန္းေပ ၂၀၀အထက္မွာယူေသာ Customerမ်ားအတြက္ အခမဲ႔ ပို႔ေဆာင္ေပးမွာျဖစ္ျပီး စတုရန္းေပ ၂၀၀ ေအာက္မွာယူမယ္ဆိုရင္ေတာ႔ Delivery Charge ေပးေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္လအတြင္းသတ္မွတ္ထားေသာပမာဏ (5,000,000 MMK) ျပည္႔သြားခဲ႔ရင္လည္း ထိုလအတြင္း မွာယူမွဳတိုင္းအတြက္ Free Delivery ၀န္ေဆာင္မွဳကိုလည္းရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။

လုိအပ္ေသာမွန္အမ်ိဳးအစားမ်ားကို Office Line – 0973367777 သို႔ ဆက္သြယ္မွာယူႏိုင္သလုိ YGT Office ရွိရာ အမွတ္ (၂၆၆) ၊ (၆)လမ္း ၊ မဂၤလာဒံုစက္မွဳဇုန္၊ မဂၤလာဒံုျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ သို႔လည္း လာေရာက္မွာယူႏိုင္ပါတယ္။

Comments are closed.